גאוגרפיה

צוות הגאוגרפיה במטח אוהב לטייל, ללמוד ולהתבונן במרחב שסביבו בעין סקרנית.
במוקד חומרי הלימוד שהצוות מפתח עומדים יחסי הגומלין המורכבים בין האדם לסביבתו הטבעית. החומרים עוסקים במצבים עכשוויים ואקטואליים ומציגים נקודות מבט מגוונות של הכוחות הפועלים במרחב.
הצוות מחפש אחר דרכים לפתח תלמידים בעלי עניין, סקרנות, ביקורתיות ואחריות לסביבה ולתהליכי פיתוח מקיימים – החל משכונת מגוריהם ועד לעולם כולו.
צוות הפיתוח קשוב לשדה, עומד בקשר רציף עם המורים ורואה את תפקידו כמוביל בפיתוח המקצועי שלהם – בתכנים אקטואליים, בפדגוגיה חדשנית ובשילוב טכנולוגיות למידה והוראה מתקדמות.

v