מתמטיקה

צוות המתמטיקה מפתח חומרי לימוד כתובים וממוחשבים לתלמידים ולמורים. הצוות כולל אנשי פיתוח, הדרכה והפעלה. הפיתוח מבוסס על ידע עמוק בתחומים: מתמטיקה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, פילוסופיה, סטטיסטיקה, חינוך וחינוך מיוחד. כל אנשי הפיתוח הם בעלי תארים אקדמיים מתקדמים במתמטיקה ובאחד מהתחומים האחרים, ומביאים את מומחיותם לטובת פיתוח מיטבי להוראת מתמטיקה בכל רמות הגיל. אנשי ההדרכה וההפעלה מוסיפים את הידע הפדגוגי הפרקטי מתוך התנסות עשירה במגוון מסגרות בהוראת המתמטיקה.

v