תרבות ישראל

צוות תרבות ישראל מורכב מאנשי תוכן, מורים ואמנים. השילוב בין שלוש קבוצות אלו יוצר חומרים בעלי תוכן משמעותי בתרבות ישראל, חומרים המחוברים לשטח ומגיעים ממגוון נקודות מבט היוצרות מפגש מיוחד וחווייתי עם התרבות ותכניה. הצוות העמיד לנגד עיניו את תרבות ישראל המתחדשת, והחזון שלו הוא לפעול ליצירת מפגש חווייתי, לימודי ומשפיע של תלמידים, מורים והקהל הרחב עם תרבות יהודית-ישראלית מגוונת ומעמיקה.

v