חינוך, למידה והוראה במאה ה – 21

מעצבים את העתיד 4

מתחת לפני השטח מתרחשת מהפכה פדגוגית שקטה. ממצב בו הלקוחות המרכזיים של שוק החינוך הם המערכות הממוסדות – בתי ספר, רשויות מקומיות ומדינות, אנחנו עוברים למצב בו הלקוח המרכזי הם התלמידים. במהלך ארבעה ימים נלמד, נחקור ונתבונן בטכנולוגיות החדשות ביותר המאפשרות את המהפך החינוכי הזה!

27-30 במרס, 2017, לפרטים >>